16-18 MAYIS 2024

İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ISALAJ 2024

AKADEMİSYEN TEMSİLCİSİ

16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde düzünlenecek olan "İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ISALAJ 2024)"nda Dr. Öğr. Üyesi Seyithan KAYA akdemisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.