16-18 MAYIS 2024

İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ISALAJ 2024

SEMPOZYUM BİLİM ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Aydın GÜLAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yücel OĞURLU
Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Melikşah YASİN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Halil KALABALIK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nur KAMAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tulkin TESHABAYEV
Taşkent Maliye Enstitüsü Rektörü

Prof. Dr. Amir ALIYEV
Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğretim Üyesi, Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Jordan DELEV
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ganizhamal Imankyzy KUSHENOVA
L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr.  Nigora Barotovna  MAKHMUDOVA

Buhara Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dilfuza Kahramonovna SAYFILLAEVA

Buhara Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zhanna SHAYAKHMETOVA
H. Dosmuhamedov Atyrau Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Soledad Saginovna DYUSEBALIYEVA
H. Dosmuhamedov Atyrau Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Elmira Mizamgalievna ADİETOVA
H. Dosmuhamedov Atyrau Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Indira SAKTAGANOVA SVETOVNA
L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Devlet ve Hukuk Teorisi ve Tarihi, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Dinara Baktiyarkızı OSMANOVA
L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turdiyev Bexruz SOBİROVİCH

Buhara Devlet Üniversitesi

Dr. Eldor TULYAKOV
Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Müdürü

Dr. Ömer GEDİK
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/Anayasa Mahkemesi Raportörü

Dr. Mehrinigor AKHMEDOVA BAHODIROVNA
Buhara Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Ena KAZİĆ-ÇAKAR
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi